Αυτοματοποιημένη & Πολυδιάστατη στατιστική πληροφόρηση

Για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχεδιασμού αναπλήρωσης και marketing με διαρκή & real time ανατροφοδότηση στοιχείων

Αυτόματος υπολογισμός βέλτιστης παραγγελίας

Βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε συνεργασίας ή προϊοντος, εξασφαλίζοντας την ακριβέστερη πρόβλεψη

Χρυσή τομή Service-Stock levels & Shelf availability

Αυξήστε το επίπεδο εξυπηρέτησης μειώνοντας τα αποθέματα, εξασφαλίζοντας διαρκή παρουσία στο ράφι

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πως δουλεύει;

Ξεκίνα Σήμερα!

Οι λύσεις Collaborative Supply Chain Management της Retail-Link, αναλαμβάνουν την αποτελεσματική αναπλήρωση Κεντρικών Αποθηκών και τον υπολογισμό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας που απαντάει στη χρυσή τομή εξυπηρέτησης (Service Level) και του επιπέδου αποθεμάτων (Stock Level), μειώνοντας στο minimum τις επιστροφές, τα Reverse Logistics & το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

Χωρίς manual καταχώρηση αυξάνοντας την ακρίβεια και το επίπεδο εξυπηρέτησης

Αυτοματοποίηση σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες

Για μείωση Workflows σε όλα τα συνεργαζόμενα μέρη που συμμετέχουν

Συγχρονισμός προϊόντων

Για άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων

ΠΕΛΑΤΕΣ